Oferta

1. Hop-Bęc
Zajęcia ruchowe stymulujące rozwój fizyczny Dziecka.
2. DO RE MI
Zajęcia muzyczne i umuzykalniające, zajęcia rytmiczne, zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy dźwiękiem, poznawanie instrumentów. Poprzez muzykę możemy wspierać i stymulować zmysły dzieci. Muzyka słuchana w dzieciństwie wpływa na odbiór bodźców dźwiękowych w ciągu całego życia. Powoduje wzrost kreatywności i zapamiętywania, podwyższa motywację. Słuchanie muzyki od wczesnego dzieciństwa rozwija zdolności matematyczne i analityczne.
3. Picasso
Zajęcia plastyczne - aktywności mające na celu rozwój zdolności manualnych, rozwijanie swobody w posługiwaniu się linią i plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie i w przestrzeni w różnych technikach plastycznych. Uwrażliwienie dziecka na zjawiska otaczającej rzeczywistości, na światło, barwę, bryłę, linię, fakturę, ruch, przestrzeń. Zapoczątkowanie pierwszych kontaktów z pięknem przyrody i sztuki.
4. Mamo Tato
Maluchy uczą się samodzielności podczas posiłków oraz czynności higienicznych, podejmowane są pierwsze próby treningu czystości. Opiekun proponuje Dzieciom aktywności, w których próbują samodzielnie ubierać się.
5. Kraina Tysiąca Baśni
Zajęcia mające na celu wprowadzenie w świat bajek, baśni, uwrażliwianie na literaturę, rozwój pamięci, wyobraźni i aktywnego słuchania.
6. Warsztaty mowy
Zajęcia z rozwoju mowy, usprawniające narządy artykulacyjne dzieci, przygotowujące do wypowiadania pierwszych dźwięków i słów.
7. Świat zmysłów
Zabawy polegające na poznawaniu świata wszystkimi zmysłami m.in. poprzez słuch, wzrok, dotyk i czucie smaku.

Inne incjatywy: