Oferta

Sale , w których przebywać będą dzieci dostosowane są do ich potrzeb rozwojowych. Pomoce dydaktyczne oraz zabawki ,które się w nich znajdują służa rozwojowi emocjonalnemu i fizycznemu naszych podopiecznych. Nasza kadra podchodzi do każdego dziecka indywidualnie, podąża za jego potrzebami oraz wspiera je w dążeniu do samodzielności.

Naszym priorytetem jest wspieranie sprawności:

  • fizycznej

  • językowej

  • umysłowej

  • sensorcznej


Ważne jest dla nas również aby dzieci posiadły praktyczne umiejętności tj. samodzielnego jedzenia, mycia rąk, trening czystości, dbanie o otoczenie.

Oferujemy Państwu:

  • zabawy plastyczne – które są obok zabawy główną formą aktywności dziecka, pobudzają emocje, procesy poznawcze, rozwój motoryczny i mowę, przyczyniając się do harmonijnego rozwoju osobowości.Dzieci w naszym żłobku rysują kredkami, pastelami , lepią z plasteliny, masy plastycznej, malują farbami, palcem i pędzelkiem oraz wyklejają z różnych materiałów;

  • zajęcia wspomagające rozwój mowy - polegające na wzbogaceniu słownika poprzez różnego rodzaju zabawy z dzieckiem, ćwiczenia oddechu, ćwiczenia doskonalące aparat artykulacyjny, ćwiczenia mięśni narządów mowy, doskonalenie umiejętności wypowiadania wyrazów, budowania zdań;

  • zajęcia umuzykalniające - muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Działa na wyobraźnię dzieci , doskonałą koordynację słuchowo-ruchową, pobudza aktywność i kreatywność dziecka. Muzyka posiada także właściwości terapeutyczne. Dlatego też nasze dzieci uczą się poprzez: zabawy ruchowe ze śpiewem, ćwiczenia rytmiczne np. klaskanie, tupanie, zapoznanie z podstawowymi instrumentami, chodzenie do rytmu, śpiewanie i słuchanie piosenek, granie na instrumentach perkusyjnych;

  • zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne - to właśnie te zabawy pojawiają się na najwcześniejszym etapie życia dziecka. Mają wpływ na wyrabianie zręczności, usprawnienie motoryki całego ciała, jak również rozwój umysłowy naszej pociechy. Nasze dzieci doskonalą swoje umiejętności poprzez: wkładanie, nawlekanie, turlanie, otwieranie, zamykanie, nakładanie , konstruowanie budowli z klocków lub innych materiałów konstrukcyjnych;

  • zabawy przyrodnicze - celem zabaw jest rozbudzenie zainteresowań dziecka światem przyrody. Poznanie róznych zwierząt, roślin, rozmowy z dziecmi na temat zmian zachodzących w przyrodzie o różnych porach roku;

  • zabawy kształtujące rozwój samodzielności - głównym celem jest wyuczenie u dzieci świadomej dbałości o higienę osobistą, estetyczny wygląd, porządek oraz ogólną kulturę zachowania.

Inne incjatywy: