Ramowy rozkład dnia

Ramowy plan pracy w ŻŁOBKU „Bayerek”

Czynności opiekuńczo-wychowawcze oraz zajęcia i zabawy edukacyjne

06.30 – 08.20

Przyjmowanie dzieci do Żłobka, czas zabaw samodzielnych

Powitanie dzieci („żółwik”,”piąteczka”) i zaproszenie do sal zabaw. Zabawy spontaniczne w sali według zainteresowań dzieci z wykorzystaniem ulubionych zabawek.

Praca indywidualna z dzieckiem (obserwacje pedagogiczne).

08.20 – 08.30

Czynności sanitarno - higieniczne przed śniadaniem.

Trening czystości, wdrażanie dzieci co samodzielności w czynnościach samoobsługowych.

08.30 – 08.45

I Śniadanie

Zachęcanie dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłku, podejmowanie próby samodzielnego jedzenia.

08.45 – 09.00

Czynności sanitarno - higieniczne/nocnikowanie.

Trening czystości. Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.

09.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne

Zabawy edukacyjne stymulujące rozwój fizyczny dziecka – gimnastyka, rytmika

Zajęcia edukacyjne tematyczne-warsztat mowy i słuchania / Zajęcia z języka angielskiego

Aktywność dzieci kierowana przez opiekuna.

Zajęcia rytmiczne i zabawy ruchowe ze śpiewem stymulujące rozwój fizyczny dziecka. Zajęcia mające na celu kształtowanie umiejętności w sferze motoryki dużej oraz integrację dziecka w grupie.

Nauka słów, piosenek, rymowanek z wykorzystaniem zabaw ruchowych. Dzieci poznają świat, kolory, kształty. Zajęcia z rozwoju mowy, usprawniające narządy artykulacyjne dzieci. Zajęcia przygotowujące do wypowiadania pierwszych dźwięków i słów, zajęcia kształtujące mowę/wzbogacające słownictwo,kształtujące umiejętność słuchania.

10.00 – 10.15

Czynności sanitarno – higieniczne przed II śniadaniem.

Trening czystości. Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.

10.15 – 10.30

II śniadanie

Częstowanie dzieci owocami, warzywami.

10.30 – 11.00

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne plastyczno-artystyczne/

Zajęcia edukacyjne badawczo-sensoryczne

Zajęcia pobudzające twórczość i kreatywność dzieci. Pobudzają aktywności mające na celu rozwój zdolności manualnych. Zajęcia kształtujące umiejętności w sferze motoryki małej.

Dzieci poznają świat, kolory, kształty, faktury, zapachy, smaki, kształtują wrażliwość na dzwięki. Zajęcia mają na celu stymulować jednocześnie wszystkie zmysły dzieci. Uaktywanianie dzieci w różnych sferach rozwoju. 

11.00-13.00

Bajkoterapia

Czas drzemki, relaksu, wyciszenia. Przygotowanie do leżakowania

Czytanie bajek terapeutycznych (mały teatrzyk kukiełkowy). Aktywności mające na celu rozwój wyobraźni, wrażliwości, wdrażanie do podstawowych wartości – dobra, piękna, prawdy, uczciwości.

Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych (w tym rozbieranie). Leżakowanie - odpoczynek, słuchanie kołysanek, muzyki relaksacyjnej

13.00 – 13.15

Czynności sanitarno - higieniczne przed obiadem/nocnikowanie

Trening czystości. Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.

13.15 – 13.30

Obiad

Zachęcanie dzieci do grzecznego i estetycznego spożywania posiłków, podejmowanie prób samodzielnego jedzenia. 

13.30 – 13.45

Czynności sanitarno - higieniczne po obiedzie/nocnikowanie.

Trening czystości. Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.

13.45 – 14.15

Pobyt na świeżym powietrzu/werandowanie.

Czynności samoobsługowe w szatni. Inspirowanie dzieci do zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym. Spacery, obserwacje przyrodnicze.

14:15 - 14:30

Czynności sanitarno - higieniczne przed podwieczorkiem/ nocnokowanie.

Trening czystości. Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych. Wdrażanie do korzystania z nocniczka.

14.30 – 14.45

Podwieczorek

Zachęcanie dzieci do grzecznego i estetycznego spożywania posiłku, podejmowanie prób samodzielnego jedzenia.

14:45 - 15:00

Trening czystości Czynności sanitarno - higieniczne po podwieczorku

Trening czystości. Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.

15.00 - 17.00

Aktywność dzieci według zainteresowań.

Oczekiwanie na rodziców.

Zabawy w sali lub w ogrodzie przedszkolnym (w zależności od pogody) wynikające z zainteresowań dzieci.

Zabawy ruchowe kształtujące sprawność fizyczną.

Rozchodzenie się dzieci do domów (zwracamy uwagę, aby każde dziecko zostało pożegnane przez grupę i opiekunów).

Inne incjatywy: