Dokumenty

Kandydaci do projektu składają tylko formularz, na podstawie którego są kwalifikowani do projektu, dopiero po kwalifikacji wypełniają pozostałe dokumenty.

Przed podpisaniem umowy jeżeli:
- UP oświadczy że jest pracownikiem – zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy
- UP oświadczy że jest bezrobotny zarejestrowany w PUP – zaświadczenie z PUP
- kopia aktu urodzenia dziecka – w celu potwierdzenia opieki.


Inne incjatywy: