Czesne

nag1

Uczestnicy projektu współfinansowanego przez Program Europejskiego Funduszu Społecznego

Czesne -0 zł
Wyżywienie:
marzec 2017 do luty 2018 – 11,35 /dzień
marzec 2018 do luty 2019 – 11,34 /dzień

Płatność za wyżywienie wnosi się z góry do 5-go każdego miesiąca, jako iloczyn stawki x ilość dni roboczych w miesiącu

Rodzice poza projektem
Czesne 1 000 zł miesięcznie
Ulga z projektu Maluch 2017 plus - 100 zł
Czesne z uwzględnienie ulgi - 900 zł miesięcznie*
MALUCH 2017 Logo poziom

*Cena zawiera wyżywienie

Inne incjatywy: