Informacja o rekrutacji

Trwa nabór do przedszkola i żłobka na rok szkolny 2017/2018.

Zapisu dziecka dokonać można w sekretariacie placówki, codziennie w godz. 8:00 – 16:00.

 Serdecznie zapraszamy.

Inne incjatywy: