Czesne

Miesięczne czesne dla dzieci żłobkowych wynosi 800 zł - dla umów zawartych po 01.01.2017 r.
Do każdej umowy pobierane jest wpisowe w wysokości 350 zł

Inne incjatywy: