Czesne

Miesięczne czesne dla dzieci żłobkowych wynosi 1000 zł 
Do każdej umowy pobierane jest wpisowe w wysokości 350 zł

Inne incjatywy: